Vaste gebruikers

Gebruikersovereenkomst De Muziek Kazerne

Voor vaste bands, gezelschappen en docenten

Wil je vast en op hetzelfde moment in de week gebruik maken van een oefenruimte bij De Muziek Kazerne? Dan sluit je het best een gebruikersovereenkomst met ons af. Vul onderstaande gegevens in en dien je verzoek in. We kijken dan na of je verzoek in te plannen is in de agenda of bieden een alternatief.

Omdat je frequent en op een vaste tijd bij De Muziek Kazerne repeteert, geven we korting op de normale tarieven. Via een gebruikersovereenkomst leggen we dit vast.

Huisreglement en algemene voorwaarden vaste gebruikers

Bij het aangaan van een gebruikersovereenkomst ga je akkoord met het huisreglement en de algemene voorwaarden. Lees deze beiden door zodat je niet voor verrassing komt te staan. Ook kijken wat de kosten zijn is wel zo handig wanneer je als gebruiker een overeenkomst aangaat met De Muziek Kazerne.

Hierna te noemen ‘De Muziek Kazerne’

Deze gebruikersovereenkomst met vaste bands, gezelschappen en docenten wordt gesloten door:

De Muziek Kazerne
Marconiweg 4, 4382 NE Vlissingen
info@demuziekkazerne.nl | 06-43496910
KvK: 75326345 Vertegenwoordigd door: Broekema Muziek

vul hieronder je gegevens in

Vul hier de gewenste datum in. Voorbeeld: 01-01-2000
* Tarieven zijn ook te zien via www.demuziekkazerne.nl/tarieven-en-voorwaarden/ De bijdragen voor het gebruik van de ruimtes, materialen en/of andere faciliteiten kunnen halfjaarlijks worden aangepast. Dit ter beoordeling van de De Muziek Kazerne. Actuele tarieven zie je op de website.
Geef aan wat de frequentie is van oefenen met je gezelschap
Vul de naam van de band, docent of gezelschap in
*Voor een band vertegenwoordiger jonger dan 18 jaar dient een ouder/voogd mede te ondertekenen.
Volledige adres: straat, nummer, postcode en plaats
voorbeeld: 01-01-2000
Betaling via NL16RABO0355187868 ten name van ‘Broekema Muziek’ met vermelding van het gebruikers overeenkomst nummer dat je krijgt toegewezen en de bandnaam. Deze betaling dient iedere 1e dag van de maand te worden betaald. Bij het NIET betalen van het verschuldigd maandelijks bedrag binnen 10 dagen wordt het contract ontbonden en het dagdeel beschikbaar voor andere personen.
Betaling is mogelijk per MAANDELIJKS/KWARTAAL/HALFJAAR/JAAR per overschrijving.
1 keuze mogelijk
Vul hier het nummer in van je IB bewijs en lever per e-mail info@demuziekkazerne.nl een kopie in.
Onze bandboxen zijn er om je eigen muziekinstrumenten of tapijten die de band gebruikt bij optredens op te slaan. Hoe fijn is dit? Je huurt een opslag kast waarin je alles bewaard en apparatuur veilig op te slaan. Maar dus ook voor de accessoires, decorstukken ... Zo hoef je niet telkens alles mee naar huis te nemen nadat je liveband optrad of repeteerde in de Muziek Kazerne. Deze opslagruimtes zijn via een beveiligd systeem toegankelijk. Dus na het optreden laat je alles veilig en gerust achter. Een bandbox huur je al vanaf € 40,- per maand. Geef tijdig aan of je hier gebruik van wilt maken.
www.demuziekkazerne.nl/algemene-voorwaarden/
www.demuziekkazerne.nl/huisreglement/
Het annuleren van een vast gereserveerd dagdeel is alleen mogelijk door de contactpersoon die de reservering geboekt heeft en telefonisch, minimaal 48 uur van te voren. Indien er niemand opneemt, is een voicemail inspreken ook geldig. Vermeld je naam, telefoonnummer en om welke tijd en dag het gaat. We bellen je terug. Wanneer de huurder een dagdeel huurt, is hij of zij namelijk verplicht dit dagdeel daadwerkelijk te betalen ook wanneer er niet gerepeteerd wordt. Wel bestaat de mogelijkheid om bij verhindering de repetitie minimaal 48 uur van te voren af te melden en te verzetten. Het is dan mogelijk om de repetitie op een andere datum binnen een week in te halen mits dit minimaal 48 uur van tevoren wordt gemeld en er beschikbaarheid is. Wanneer niet binnen deze termijn door de huurder wordt afgemeld, moet de huur van de oefenruimte alsnog worden voldaan. Volledige restitutie wordt alleen gegeven wanneer er sprake is van aantoonbare overmacht.

Nog enkele belangrijke dingen om te herhalen voor de vertegenwoordiger* van de band: De vertegenwoordiger is namelijk verantwoordelijk voor volgende:

  • Tijdige betaling van de overeengekomen huur.
  • Het doorgeven van wijzigingen: zoals groepssamenstelling, adreswijziging, telefoonnummer en/of e-mailadres moeten zo spoedig mogelijk worden gemaild naar info@demuziekkazerne.nl
  • Het garant staan voor de bandleden in het gebruik van de oefenruimte, het schoon achterlaten van alle gebruikte ruimtes/materialen en het sluiten van de deuren.
  • Schade die veroorzaakt wordt door de groep en/of groepsleden en/of bezoekers aan materiaal, ruimtes, gebouw, terrein en/of andere eigendommen van de De Muziek Kazerne. Schade meld je via www.demuziekkazerne.nl
  • De materialen dienen in de gebruikelijke opstelling te blijven staan of teruggezet. Het melden van schade/defecten aan ruimtes en/of materialen bij de beheerder van De Muziek Kazerne. Het naleven van het complete huisreglement en de algemene voorwaarden vaste gebruikers.
  • *Voor een band vertegenwoordiger jonger dan 18 jaar dient een ouder/voogd mede te ondertekenen.

REPETEREN met elkaar of alleen

6 GELUIDSARME STIJLVOLLE
OEFENRUIMTES

Makkelijk bereikbaar, gunstige tarieven, gratis parkeren
Scroll Up