Beste muzikanten, artiesten, docenten, DJ’s en producers. 

Welkom in de Muziek Kazerne. Samen zijn wij één scene en samen zorgen we ervoor dat onze oefenruimtes de plek zijn waar we samen te gekke muziek kunnen maken. We achten het daarom vanzelfsprekend dat je je collegiaal en behulpzaam opstelt naar je medemuzikanten en professioneel omgaat met de spullen en de ruimte. We verzoeken je om je te houden aan het onderstaande huisreglement. Bij het betreden van De Muziek Kazerne ga je automatisch akkoord met ons huisreglement. 

Oefenruimte huren
Bij het huren van een oefenruimte gaat de huurder akkoord met het huisreglement van De Muziek Kazerne. Bij het vastleggen van een repetitie moment wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten met één persoon van de band, hierna te noemen: huurder, die daarmee verantwoordelijk is voor zowel betalingen van de oefenruimte alsook de naleving van het huisreglement. De huurder is hiermee aansprakelijk voor de rest van de bandleden.
Bij aankomst, pauzes en vertrek wordt er van je verwacht dat je geen overlast veroorzaakt en/of rommel achterlaat in de omgeving van De Muziek Kazerne, dit geldt voor binnen en buiten. De oefenruimte wordt schoon geleverd en dient bij vertrek schoon opgeleverd te worden. 
Bezoekers zijn welkom maar vallen wel onder de verantwoordelijkheid van de huurder die de bezoekers uitgenodigd heeft.

Controleer de oefenruimte voor je begint
Loop aan het begin van de repetitie de ruimte na op basis van de aan de muur aanwezige checklist. Dingen gaan wel eens kapot, soms met opzet, meestal door onbenulligheid. Help ons de ruimtes in goede staat te houden door dingen door te geven. Elke dag lopen wij de oefenruimtes na en proberen we zaken zo snel mogelijk te repareren. Laat je het na om te controleren en te melden, dan stellen wij je bij breuk, diefstal of vandalisme aansprakelijk.

Meld schade
Een band wordt aansprakelijk gesteld voor defecten, vermissingen en rotzooi die vóór aanvang van de repetitie gemeld zijn door de band die erna repeteert. Eventuele kosten voor herstel worden direct verhaald op de aansprakelijk gestelde band.
Meld schade bij aanvang van de repetitie via het onderstaande schadeformulier of rechtstreeks bij de beheerder. 
Heb je een vraag over een schade die je aantreft neem dan eerst telefonisch contact op.

Tijdens het repeteren
Hou alle spullen in de oefenruimte en niet op de gang. Is het te vol in de oefenruimte, berg dan je spullen op in je bandbox of voertuig. Ook is het verboden om De Muziek Kazerne apparatuur of spullen van oefenruimtes te wisselen zonder toestemming van de beheerder of het aanwezige personeel. Iedere ruimte heeft namelijk zijn eigen inventaris. En uiteraard na het ombouwen alle zaken ook weer terugbouwen naar oorspronkelijke staat. 
Houd je deur dicht om geluidsoverlast en hinder voor anderen te voorkomen. Zorg ervoor dat de buitendeur gesloten blijft en laat de oefenruimte niet onbeheerd achter.
Hou je aan de overeengekomen huurperiode
Het automatisch slot gaat 15 minuten na je reservering vanzelf op slot. Zorg ervoor dat je dan de oefenruimte lang en breed hebt verlaten. Voor het laatste tijdsblok geldt dat je voor 00:00 uur het pand verlaat i.v.m. de inbraakbeveiliging.

Na afloop repetitie
Na het einde van de gereserveerde huurperiode moet de repetitieruimte weer schoon en opgeruimd worden opgeleverd. Dit betekent:  
 • Apparatuur uit   
 • Drumstel rechtshandig terugbouwen 
 • Drumvellen gespannen achterlaten 
 • Versterkers terug op hun plek  
 • Stoelen aan de kant
 • Microfoonstand(s) in het midden opgesteld  
 • Trek de deur achter je dicht, het licht gaat automatisch uit

Consumpties
Zet geen consumpties op of boven de apparatuur! Blikjes drinken, koffie en thee zijn tegen vergoeding beschikbaar. Dranken mogen wel in de oefenruimte genuttigd worden, maar wees voorzichtig. Wees verstandig met alcohol gebruik en drink niet als je moet rijden!

Parkeren
Er zijn voldoende gratis parkeervakken, parkeren voor de hoofdingang (het loading dock) is niet toegestaan. Dit loading dock is enkel voor laden en lossen.

Beheerder
Volg altijd de instructies van de beheerder of aanwezige personeel op.

Roken
Roken doen we buiten. Als de brandweer moet opdraven omdat jij moest roken in de oefenruimte dan verhalen we de kosten op jou. Je kunt rekening houden met +/- €1500,-.

Diefstal, vandalisme en illegale activiteiten
Gebruik en handel in elke soort van drugs is verboden. Bij vermoeden van handel, vandalisme of diefstal spelen we geen rechercheur maar schakelen we gelijk de politie in. Ontstane schade wordt verhaald op de dader.

Veiligheid en verantwoordelijkheid
 • Er wordt één contactpersoon aangesteld uit naam van de band of het gezelschap. Deze is het aanspreekpunt en wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden in geval van schade bij De Muziek Kazerne.
 • De Muziek Kazerne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van spullen welke aan de bezoekers toebehoren. 
 • Bij diefstal van eigendommen van De Muziek Kazerne wordt er aangifte gedaan en wordt de gehele band de toegang ontzegd.
 • Matig je alcohol gebruik binnen De Muziek Kazerne.
 • De Muziek Kazerne is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehoor. Om schade te voorkomen: pas je volume aan of gebruik gehoorbescherming.

Camera’s
De Muziek Kazerne is voorzien van cameratoezicht. Beelden worden alleen gebruikt voor opsporing bij overtreding van de huisregels, schade of diefstal. Zo bewaken wij de kazerne optimaal.

Bij overtreding van onze huisregels of niet opvolgen van instructies kan je de toegang worden geweigerd. De Muziek Kazerne houdt zich te allen tijde het recht voor om een band de toegang tot een gehuurde oefenruimte te weigeren of een gebruiksovereenkomst te ontbinden wanneer niet aan voornoemd huisreglement wordt voldaan. 

Bedankt voor je aandacht,

Groet,
Arjan